КОНФЕРЕНЦІЇ

2000
ФЕСТIВАЛI
ПУБЛIКАЦIЇ


Державний Комітет архівів України Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України Дирекція Міжнародного музичного фестивалю "Київ Музик Фест" Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України

Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХVI Х-IXст. Колекція (ф.441)

Національна музична академія України їм. П.І. Чайковського Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологіїім.М.Т.Рильського Національної академії наук України Національна спілка композиторів України Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України

ОДИНАДЦЯТИЙ МІЖНАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

УКРАЇНСЬКА ТЕМА У СВІТОВІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ

26-27 вересня, Київ Місце проведення: Національна музична академія України ім.П.І. Чайковського Малий зал (вул. Городецького, 13/11) Конференція проводиться за сприяння Мар'яна та Іванни Коць (США), «Українського наукового інституту» Гарвардського університету (США), Фонду «Катедр Українознавства» (США)

Організаційний комітет:

Голова О.С.Тимошенко, академік Академії мистецтв України (Україна, Київ) Члени оргкомітету:
 • І.Ф.Карабиць, професор, музичний директор Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест» (Україна, Київ)
 • О.Г.Костюк, академік НАН України, доктор мистецтвознавства (Україна, Київ)
 • А.П.Лащенко, професор, доктор мистецтвознавства, (Україна, Київ)
 • М.М.Скорик, професор, кандидат мистецтвознавства (Україна, Київ)
 • Д.С.Наливайко, професор, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук (Україна, Київ)
 • М.Б.Степаненко, професор, кандидат мистецтвознавства (Україна, Київ)
 • Л.Гайда, професор (США Бостон)
 • М.Д.Копиця, доцент, кандидат мистецтвознавства (Україна, Київ)
Видавець Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України Київ-1, Софіївська, 16/16 Редагування, комп'ютерний набір О.Голинської Дизайн, макетування В.Гончаренка © Центрмузінформ, 2000

ПЛАН РОБОТИ

26 вересня, вівторок День відкриття конференції
 • 9.30 - 10.00 Реєстрація учасників
 • 10.00 - 12.45 Доповіді
 • 12.45 - 13.00 Перерва
 • 13.00 - 15.00 Доповіді
27 вересня, середа Заключний день конференції
 • 10.00 - 13.15 Доповіді
 • 13.15 - 13.30 Перерва
 • 13.30 - 15.00 Концерт
ПРОГРАМА
10.00 - 12.45
Відкриття конференції


Вступне слово музичного директора Міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест'2000», професора І.Ф.Карабиця.

Вступне слово ректора Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського, академіка О.С.Тимошенка.

Вітальне слово директора Центру музичної україністики НМАУ ім.П.І.Чайковського, професора, кандидата мистецтвознавства М.М.Скорика.

Слово від оргкомітету конференції доцента НМАУ ім.П.І.Чайковського, кандидата мистецтвознавства М.Д.Копиці.

І. Філософсько-культурологічні аспекти українсько-зарубіжних зв'язків
Засідання ведуть М.Скорик, А.Лащенко, Л.Гайда (США)

Україна в творчості композиторів світу (проблеми дослідження)
А.Муха, доктор мистецтвознавства, професор (Україна, Київ)

Україна і західноєвропейський романтизм
Д.Наливайко, доктор філологічних наук член-конреспондент НАН України (Україна, Київ)

Ейдоси зустрічей культур
С.Кримський, доктор філософських наук, професор (Україна, Київ)

Роль України у формуванні музичної культури "Europae Magnae"
Н.Герасимова-Персидсьна, доктор мистецтвознавства, академік (Україна, Київ)

Українська образотворчість у світовій експозиції
О.Петрова, доктор філософських наук, професор (Україна, Київ)

Українське коріння європейського авангарду
Д.Гойові, доктор наук, професор (Німеччина, Ункель на Рейні)

Українська філософія серця і американський трансцеденталізм (Сковорода і Емерсон)
С.Лригодій, доктор філологічних наук, професор (Україна, Київ)

Україна і перша віденська хвиля
В.Балвй, професор (США, Лас-Вегас)

Українська тема в зарубіжній музиці
О.Маркова, доктор мистецтвознавства, професор (Україна, Одеса)

Пошуки і знахідки. Невідомі твори української музики
М.Степаненко, кандидат мистецтвознавства, професор (Україна, Київ)

Специфіка цілісності в українській культурі
І.Юдкін, доктор мистецтвознавства (Україна, Київ)

Масонство і музика (до питання впливу українських духовних традицій на розвиток музичного мистецтва)
М.Ходоровський, кандидат історичних наук (Україна, Київ)

Незалежність як категорія української національної культури і гуманістична позиція світового мистецтва
Л.Кальницька, кандидат філософських наук, доцент (Україна, Київ)

12.45 - 13.00 Перерва

13.00 - 15.00

II. Вплив української тематики на європейську культуру

XVIIXX століть
Засідання ведуть Н.Герасимова-Персидська, М.Степаненко, Д.Гойові (Німеччина)

Українські впливи в російській опері початку XIX століття
М.Черкашина-Губаренко, доктор мистецтвознавства; академік (Україна, Київ)

Український компонент у російській музичній культурі другої половини XVIIXVIII століття
Л.Корній, доктор мистецтвознавства, професор (Україна, Київ)

Українські теми і алюзії у творчості польських та австрійських композиторів, пов'язаних з Галичиною
(1800 - 1939) Л.Кияновська. кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна, Львів)

Українські мелодії в американській музиці
Р.Савицький, професор (США, Нью-Джерсі)

Український фольклор у творчості композиторів XVIII століття (загальний огляд)
Л.Івченко, кандидат мистецтвознавства (Україна, Київ)

Українська тема в польській культурі XIX століття
Р.Сулім, кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна, Суми)

Українська пісня у словацькій опері (до історії створення опери Я.Циккера «Воскресіння»)
Ю.Гожик (Україна, Київ)

Українська тема в хорах російських композиторів
0. Торба (Україна, Київ)

10.00-13.15 III. Світові постаті в Україні та українські в світі

Засідання ведуть М.Загайкевич, А.Муха, В.Балей (США)

Місце українського композитора Мар'яна Кузана у французькій музиці
С.Павлишин, доктор мистецтвознавства, професор (Україна, Львів)

Діяльність Кароля Ліпінського в контексті української культури
М.Загайкевич, доктор мистецтвознавства, професор (Україна, Київ)

Відображення України в західній оперній творчості: сюжети, музика, рецепція
Л.Гайда, професор (США, Бостон)

Тимко Падура українсько-польський бард XIX століття
Т.Гнатів, кандидат мистецтвознавства, професор (Україна, Київ)

Кароль Шимановський і Україна
Т.Капениченко, кандидат мистецтвознавства (Україна, Київ)

Сюжети Гоголя в світовій оперній літературі
Н.Некрасова, кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна, Київ)

Англійський композитор Девід Гоу і Україна
М.Копиця, кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна, Київ)

IV. Виконавська культура України і світ

Український спів у світі: творча інтерпретація та дослідження

О.Бвнч, кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна, Київ)
Українська музика 1990-х років очима далекого зарубіжжя

І.Сікорська, кандидат мистецтвознавства (Україна, Київ)
Український віолончельний концерт у контексті виконавської культури Європи

В.Сумарокова, кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна, Київ) Українське хорове мистецтво в світовому контексті
Г.Степанченко, кандидат мистецтвознавства (Україна, Київ)

13.15-13.30 Перерва

13.30-15.00

Концерт «УКРАЇНСЬКА ТЕМА У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ СВІТУ»

Франц Ксавер Вольфганг Моцарт (Австрія),
Варіації Для фортепіано (ор.18)

Людвіг ван Бетховен (Німеччина)
Варіації Для флейти та фортепіано (ор.107, №7)

Йоганн Непомук Гуммель (Австрія)
Тріо Для флейти, віолончелі та фортепіано (ор.78)

Ференц Ліст (Угорщина)
«Україна» Балада З сюїти «Колосся Воронінц» Для фортепіано (18471848)

Карп Льове (Німеччина)
«Мазепа»

Поема Для фортепіано (1830)
Єфрем Цимбаліст (США)

«Дві народні пісні Малоросії»
Для голосу та фортепіано Англійська версія тексту Харольда Фламмера (1916)

Сідней Хомер (США)
«The Cossack» Пісня (ор.5, №1)

Джек Лоуренс (США) «Yes, My Darling Daughter»
Для голосу та фортепіано (1939)

Ференц Ліст (Угорщина)
«Complainte» («Думка»)

З сюїти «Колосся Воронінц» Для фортепіано (1847-1848)
Девід Гоу (Великобританія)

«Кант» Для квартету саксофонів (1992)
Джордж Гершвін Херберт Стодарт (США)

«Cossack Love Song» («Don't Forget Me») З оперети «Song of the Flame»
На слова Отто Харбача та Остра Хаммерстейна II (1925)

ВИКОНАВЦІ:

Київський квартет саксофонів у складі:
Юрій Василевич Ігор Храпко Олександр Яременко Олексій Манович

Художній керівник Юрій Василевич

Тріо у складі:

Богдана Стельмашенко (флейта) Лоліта Хомліченко (віолончель) Дмитро Таванець (фортепіано)

СОЛІСТИ:
 • Людмила Воинаровська (сопрано)
 • Богдана Стельмашенко (флейта)
 • Ксенія Єлагіна, В'ячеслав Зубков, Дмитро Таванець,
 • Ганна Романова, Наталія Козіна (фортепіано)© 2004-2005. Все права защищены.
Developed by Treastal.