КОНФЕРЕНЦІЇ

2003
ФЕСТIВАЛI
ПУБЛIКАЦIЇ


Міністерство культури і мистецтв України Національна музична академія України ім.П.І.Чайковського
Центр музичної україністики Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського
Національна спілка композиторів України
Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України Міжнародна агенція "Україна-Арт"

Чотирнадцятий міжнародний фестиваль "КИЇВ МУЗИК ФЕСТ'2003" Назустріч 90-річчю НМА У ім.П.І. Чайковського

Наукова конференція "Українська та світова музична культура: сучасний погляд"
29-30 вересня Київ


Місце проведення Національна музична академія України ім.П.І.Чайковського (вул.Городецького, 1-3/11)

План роботи

Понеділок, 29 вересня

Малий зал


  • 9.30 - 10.00 - реєстрація учасників конференції
  • 10.00 - 13.30 - наукові читання
  • 13.30 - 14.00 - концерт фортепіанної музики "Мій невідомий Лисенко" (Виконавець - Олександр Козаренко)
Середа, ЗО вересня

Аудиторія №23
  • 10.00 - 11.00 - презентація серії видань "Українського музичного архіву"
  • 11.00 - 14.00 - продовження наукових читань
Програми

Понеділок, 29 вересня

Відкриття конференції

Вітальне слово ректора НМАУ ім.П.І.Чайковського, академіка О. С. Тимошенка Вступне слово директора Центру музичної україністики НМАУ ім.П.І.Чайковського, художнього керівника Міжнародного музичного фестивалю "Київ Музик Фест", професора М.М.Скорика

Засідання ведуть:

директор Центру музичної україністики НМАУ ім.П.І.Чайковського, художній керівник Міжнародного музичного фестивалю "Київ Музик Фест", професор М.М.Скорик та проректор НМАУ ім.П.І.Чайковського з наукової роботи, професор А.П.Лащенко

Виступи

Україна та світ: мистецькі діалоги

Ніна Герасимова-Персидська
Тяжіння до рівноваги як проблема української музики початку XXI століття

Михайло Степаненко
Українська музична культура: новий погляд

Олександр Козаренко
До проблеми нового прочитання текстів української музичної класики (на підставі творчості М.Лисенка та С.Людкевича)

Богдан Сюта
Пошуки художньої цілісності: україно-польські музичні паралелі

Оксана Забужко
Сучасна українська культура у сві-товому контексті

Ірина Рябчун
Міжкультурний діалог у фортепіанних циклах індонезійського композитора Трісутжі Камал

Анатолій Калиниченко
Ще раз про український музичний націоналізм

Тетяна Тучинська
Проблема розуміння музичного тексту у новітній науковій думці

Людмила Кальницька
Свобода волі як визначний фактор у розвитку української культури

Генадій Голяка
Україна - Франція: взаємини у просторі музичної культури академічної традиції

Сергій Зуєв
"Харківські асамблеї": діалог української та світової музичної спадщини

Обрії сучасного музичного дискурсу

Марина Черкащина
Тенденції розвитку сучасного музичного театру на прикладі Мюнхенської опери

Мар 'яна Копиця
Стратифікаційні засади музичної епістології

Ганна Веселовська
Театральна предметність сучасної музичної вистави

Олена Сакало
Мейєрбер вчора та сьогодні: еволюція історичної концепції творчості

Ольга Петрова
Бріттен та Тіппет у контексті англійської музичної культури XX століття

Ігор Тилик
Стильовий феномен Артемія Веделя в контексті сучасних засад культурологічного дослідження

Галина Степанченко
Нові тенденції у сучасному хоровому виконавстві

Оксана Гнатишин
Завдання музичної бібліографії на сучасному етапі

Олена Берегова
Новий погляд на процеси в сучасній музичній творчості зламу сторіч

Ірина Сікорська
Українська опера 1990-х років -початку XXI століття: тенденції та інновації

Ольга Ващук
Нові відкриття в галузі музичної україністики (життєвий і творчий шлях Федора Якименка в еміграції)

Олена Казарінова
Оперні триптихи як новітня тенденція розвитку західноєвропейської опери початку XX століття

Мирослав Мацейків
Актуальні проблеми історіографії історії української музики

Олександра Торба
Із щоденників В.Полєвого (до проблеми "Митець і час")

Наталія Волошина
Релігійна тематика в творчості українських композиторів (на прикладі Віктора Степурка)

Світлана Бобринська
П'ята симфонія Б.Лятошинського в дзеркалі сучасної преси

Олексій Полянський
Київська школа скрипкових майстрів XX століття на перехресті слов'янських культур

Віталій Заєць
Роль особистості у створенні національної виконавської школи (на прикладі київського баянного мистецтва)

Інна Довжинець
Іван Тараненко: відчуття реальності на зламі століть

Олена Антонець
Салонний шарм мініатюр у недавньому минулому (фортепіанний цикл І.Мацієвського "Тени Петербургские")

Орест Криса
Австро-німецька струнно-смичкова камерна музика у сучасному концертному житті Києва

Віра Сумарокова
Віолончельне мистецтво України кінця XX - початку XXI століть як об'єкт системного дослідження

Рада Станкович-Спольська
Обряд "Купало" в опері Євгена Станковича "Квіт папороті"

Середа, ЗО вересня

Засідання ведуть:

голова правління Національної спілки композиторів України, співголова оргкомітету фестивалю "Київ Музик Фест", професор НМАУ ім.П.І.Чайковського М.Б. Степаненко та доцент НМАУ ім.П.І.Чайковського М.Д.Копиця Презентація серії видань "Українського музичного архіву"

Виступи

Питання національної медієвістики

Олена Шевчук
Осмогласся українських обиходних циклів (до проблеми взаємодії усної та писемної традиції)

Євгенія Ігнатенко
Український партесний концерт: новий погляд на проблему художньої цілісності

Тетяна Гусарчук
Хоровий концерт XVII століття: сучасний погляд на проблему авторства

Лідія Корній
Деякі методологічні проблеми дослідження давньої української музичної культури в міжнаціональних зв'язках

Ольга Путятицька
До проблеми особливостей композиційної будови піснеспівів болгарського наспіву (на матеріалі догматиків Ірмолоїв XVII ст.)

Стилеутворюючі тенденції мистецького хронотопу

Наталія Костюк
Градації сакрального у позас-акральному просторі

Ольга Кушнірук
До питання полістилістики в укра-їнській музиці

Віталій Іванченко
Жанровість як носій змісту в сучасній українській симфонії

Ігор Савчук
Модерністичний міф про митця

Олександра Самойленко
Теорія діалогу М.Бахтіна у контексті методологічних пошуків українського музикознавства

Юлія Бентя
Нові аспекти дослідження німецького сентименталізму

Любов Кияновська
До питання українського музичного постмодерну

Оксана Гармель
Осмислення нових аспектів композиторської інтерпретації: спроба екстраполяції літературних аналогів

Віктор Самохвалов
До питання класифікації гармонічних формацій у сучасній музиці

Анжела Нікітіна
Рефлексія трагічної свідомості

Наталія Александрова
Інноваційні аспекти композиторської творчості у сучасній музичній культурі

Світлана Мірошниченко
Внесок українських композиторів у розвиток багатотемних фуг

Марія Кононова
Від індивідуальної концепції до створення "еталону" виконавської інтерпретації (на прикладі дослідження віолончельного виконавства 1980-90-х років)

Олена Сумарокова
Шляхи формування традиції виконання музики автентичного стилю в Україні

Наталія Александрова
Канонічні жанри у творчості сучасних композиторів

Валентина Щур
До актуальності діалогу "музичне-позамузичне" у формуванні символічних властивостей виконавської стилістики (на прикладі інструментальних фресок Л.Дичко)

Микола Ковалінас
Про діалектику творчого процесу у фа-мінорних сонатах Бетховена

Юлія Гожик
Музично-історичний процес і державна ідеологія у галузі мистецтва: деякі спостереження над розвитком композиторських шкіл Східної Європи першої половини XX століття

Яна Леоненко
Пилип Козицький та Лесь Курбас: маловідомі сторінки історії театру "Березіль"

Інесса Беренбейм
Ідея твору - ідея творчості (на матеріалі філософської спадщини Валентина Костенка)

Олена Таранченко
Оригінальна хорова спадщина М. Леонтовича: проблема автентичності

Євгенія Морєва
Музично-мовленеві діалоги епох (на прикладі трьох фантазій для лютні з львівської табулятури XVII ст. у розшифровці та транскрипції для струнного оркестру М.Скорика)

Валентина Сніжко
Українська культура в Росії першої половини XVIII століття

Валентина Кулик
Рукописні зібрання українських композиторів: актуалізація текстологічного аналізу (на матеріалі нотних автографів М.Леонтовича)
© 2004-2005. Все права защищены.
Developed by Treastal.