ВРЯТОВАНІ ШЕДЕВРИ

ФЕСТIВАЛI
ПУБЛIКАЦIЇДержавний Комітет архівів України Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України Дирекція Міжнародного музичного фестивалю "Київ Музик Фест" Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України

Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХVI Х-IXст. Колекція (ф.441)

Шановні друзі!


Цим буклетом ми започатковуємо серію заходів щодо використання унікальних духовних пам'яток, які зосереджені в Центральному державному архіві-музеїлітератури і мистецтва України.

ЦДАМЛМ України, створений у 1966 p., зберігає архівні документи, друковані видання, музейні предмети від доби українського бароко і до сьогодення. Джерельна база архіву-музею нараховує понад 1300 архівних фондів, 170 тисяч друкованих видань, 5 тисяч музейних предметів.

Значну мистецьку та наукову цінність становлять "Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури XVI-XIX cm. Колекція" (ф.441), які містять понад 5 тисяч справ і є невід'ємною частиною Національного архівного фонду України.

Історія формування колекції та її місцезнаходження до часів Другої світової війни потребують грунтовного вивчення. Частина матеріалів, судячи з печаток на окремих документах, належала певний час Берлінській Академії співу.

Факт появи колекції в Україні відноситься до періоду Великої Вітчизняної війни. Ми вдячні радянським солдатам, які у 1945 році знайшли унікальні музичні пам'ятки на звалищі в одному з польських міст і у таку грізну годину зуміли зберегти їх для прийдешніх поколінь.

До 1973 року колекція була зосереджена в бібліотеці Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського. Цього ж року згадані документи були передані на постійне державне зберігання в Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.

Фонд 441 -це зібрання партитур, клавірів та окремих партій хорової, камерної, інструментальної музики, представленої в колекції унікальними нотними автографами та раритетними виданнями творів композиторів різних європейських країн. Серед них - Бетховен, Вівальді, Гайдн, Гендель, Моцарт, а також Гассе, Телеман, Агрікола, та ін.

Нині, коли світова громадськість відзначає 315-ту річницю від дня народження і 250-ту - з дня смерті Йоганна Себастьяна Баха, слід підкреслити, що значну частину колекції становлять різні за жанрами музичні твори членів родини геніального німецького композитора: концерти, симфонії, камерні ансамблі, сольні сонати, а також зразки вокально-хорової музики переважно духовного змісту - пасіони, меси, кантати, ораторії та ін.

Привертає увагу хоровий твір визначного українського композитора М.Березовського "Отче наш", який був надрукований у Лейпцігу (видавництво "Брайткопф іГертель")

Всупереч деяким твердженням колекція не загубилася поміж іншими фондами архіву-музею і використовувалася, зокрема, в концертних програмах відомого українського диригента І. Блажкова, у науковій праці професора Гарвардського університету К.Вольфа "Йоганн Себастьян Бах".

У червні 2000 р. ЦДАМЛМ України, Дирекція Міжнародного музичного фестивалю "Київ Музик Фест" та Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України підписали договір про співробітництво, у якому відображені спільні зусилля, спрямовані на поширення у світі інформації про зібрання ЦДАМЛМ України (у т.ч. з фонду 441), встановлення контактів з видатними музичними діячами та науковцями, видавництвами, концертними агенціями. В результаті нашого співробітництва з'явилося чимало цікавих пропозицій з багатьох країн Європи та США, при сприянні Державного комітету архівів України розробляється проект створення міжнародної комісії з питань науково-технічного опрацювання документів ф.441 та укладання науково-довідкового апарату до нього.

Директор ЦДАМЛМ України,
Ю.Я.Кулініч
заслужений працівник культури України


Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

01025, Україна, Київ-25, вул. Володимирська, 22а
Тел.: (8-044)228-44-81 (8-044) 228-25-38
Працює з 9.00 до 17.00 год. (крім суботи і неділі)
Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України
01001, Україна, Київ-1, вул. Софіївська, 16/16
Тел./факс: (8-044) 228-33-04
Тел.: (8-044) 229-09-39
(8-044)229-57-10
© 2004-2005. Все права защищены.
Developed by Treastal.